skip to Main Content
Algemene voorwaarden Magische Powerboost

De magische Powerboost wordt gegeven door Barbara te Boekhorst.

Abonnement

Het abonnement omvat: Elke zondag en woensdag om 21:00 uur een magische Powerboost. Deze is live te bekijken. Verhinderd? De opname kun je de volgende dag terugkijken op www.powerforme.nl

Aanmelden en opzeggen

U kunt zich aanmelden via het formulier op de website www.powerforme.nl. Het start zodra de betaling ontvangen is. Na de eerste betaling, wordt het bedrag maandelijks automatisch geincasseerd. Het abonnement geldt tot wederopzegging. 

De opzegtermijn is maximaal 1 maand. Bijvoorbeeld: als u opzegt op 15 maart, stopt uw abonnement op 31 maart. Het eindigt aan het eind van de maand. Het abonnement kan per e-mail worden opgezegd door een mail te sturen naar info@powerforme.nl met de vermelding van uw NAW-gegevens. Uw opzegging is definitief zodra u een mailbevestiging van ons heeft ontvangen. Deze mail is tevens uw bewijs van uitschrijving. Indien u de bevestiging niet heeft ontvangen, belt u naar 06 140 298 64. 

Communicatie

Indien er belangrijke informatie over het abonnement is, ontvangt u een email op het emailadres waarmee u zich heeft aangemeld.

Tarieven

Power for Me behoudt zich het recht de prijs te wijzigen. Uiteraard wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en kunt u het abonnement elk moment opzeggen.

Overmacht

In geval van tijdelijke overmacht bij Power for Me wordt de beoogde leveringstermijn verlengd met de tijd waarop er niet is geleverd.

Back To Top